TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

Yüksekte, güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri edinerek, acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilen,uygulayan ve bu işlemleri yapabilen bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI

 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak (yükseklik korkusu, vertigo, sarılık, şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunmaması
 3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;

 1. Petrol Rafinerileri,
 2. Doğalgaz Tesisleri,
 3. Petrokimya Endüstrisi,
 4. İnşaat Sektörü,
 5. Enerji Nakil Hatları
 6. Yüksek Binalar,
 7. Rüzgâr Türbinleri,
 8. Silolar
 9. Hidro-elektrik santralleri,
 10. 10.Telekomünikasyon sektörü,
 11. 11.Macera ve Eğlence Parkları , vb. işyerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

 1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
 2. Programın uygulanabilmesi için donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;

 1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı modülü için; geçerli A/B/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası olan eğitimciler görev almalıdır.
 2. Programın uygulanmasında, yüksekte çalışma modülü için; IRATA L3 ve SPRAT L3 belgesi ile eğitici belgesi olan kişiler görev almalıdır. Ayrıca bu kişilerin yanı sıra uygulama bölümünde yardımcı eğitici olarak IRATA Seviye 2 belge sahibi eğiticiler görev almalıdır.

Web Tasarim Doruk 2017