6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16.maddesi; işverenler için çalışanların bilgilendirilmesi ve 17. maddesi ise çalışanlara eğitim verilmesi zorunluluğunu getirmiştir. 17. madde gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan kişiler; işlerine dair mesleki bir eğitim aldıklarını belgeleyememeleri halinde bu işlerde çalışamazlar. Çalışanın mesleki eğitim aldığını gösteren belgeler;

  • Diploma ( Meslek lisesi vb.)
  • Bitirme Belgesi
  • Yetki Belgesi
  • Sertifika
  • Bağımsız İşyeri Açma Belgesi
  • Kalfalık
  • Ustalık ve Usta Öğreticilik belgeleridir.

Çalışan; çalıştığı bölümün okulundan mezun veya diğer belgelerin sahibi değilse mesleki eğitim almak zorundadır. Son zamanlarda, iş dünyasında yaygın şekilde görülmekte olan kanaatin aksine mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik ayrı konulardır. Mesleki eğitimler için herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

Merak edilen diğer bir konu; işverenin kendi işyerinde mesleki eğitim verip vermediğidir.  Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda mesleki eğitim belgesi verilebilir. Bunun için genellikle bir halk eğitim merkezi veya özel eğitim kurumu ile protokol yapılması gerekmektedir. Eğer işyerinde usta öğretici belgesi olan birisi varsa teorik ve uygulama eğitimini verebilir, olmaması durumunda halk eğitim öğretmen ataması yapacaktır. Mesleki eğitim kapsamında verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı verebilir. Sadece harç ödemesi yaparak işveren kendi işyerinde çalışanlarına gruplar halinde mesleki eğitim verilmesini sağlayabilir. Kursların tamamlanması ile eğitim dosyaları halk eğitim merkezine yollanır, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra halk eğitim merkezi sertifikasyon işlemlerini yaparak mesleki eğitim belgeleri düzenlenir.

 

Web Tasarim Doruk 2017