Meb Onaylı Yangın Eğitim Programa Kimler Katılmalı;

  • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
  • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
  • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
  • İSG Uzman adayları,
  • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
  • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen uzmanlar, MEB Onaylı Yangın  Eğitici Eğitimine Katılmaları gerekmektedir.

KANUNİ ZORUNLULUK

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

b) Yangınla mücadele,konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimlien az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
Eğitim sonunda; firma içinde “Yangın Eğitimi” verecek çalışan ve eğitmenlerin, yapılacak sınavlar sonunda;

MEB Onaylı Yangın Eğitimi sertifikasına sahip olacaklardır.

Çetin Akademi olarak katılımcıların MEB Onaylı Yangın Eğitimi sonrasında temel itfaiyecilikle ilgili temel kavramları, yanma ve yangın ile ilgili temel kavramları, yangın söndürmede kullanılan yöntemleri öğretme ve firma çalışanlarını eğitme konusunda gereken eğitmen özelliklerine sahip olma becerisini kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Web Tasarim Doruk 2017