Elektrik ve Enerji Teknolojileri Mesleki Eğitimleri 40 Saatlik açabildiğimiz Modüllerden bazıları

 Kodu Program Türü Süre Onay Tarihi
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Değirmen Bakımcı 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik Bakımcı 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik İşletmeci 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan Bakımcı 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan İşletmeci 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Laboratuarcılığı 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Lavarcı 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Su Tasfiyeciliği 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin Bakımcılığı 80/40 6.8.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin İşletmeciliği 80/40 6.8.2013


MEB Onaylı Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Baca Gazı Kükürt Arıtma İşletme İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; termik santrallerde baca gazı kükürt arıtma işletmeciliğinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Baca Gazı Kükürt Arıtma Bakım İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; termik santrallerde baca gazı kükürt arıtma tesisi bölümleri bakımında çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Değirmen Bakımcı Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Değirmen Bakımcı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Değirmen Bakım İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Değirmen Bakımcı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Değirmen Bakımcı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; termik santrallerin mekanik bakım servislerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Dış Tesis/Tamir Bakım İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim tesislerinde, taşıma bantları bakım alanlarında çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Dış Tesisler İşletme İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ve termik santrallerinde, kömür iletim hatlarında çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Elektrik Bakımcı Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Elektrik Bakımcı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Elektrik Bakım İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Elektrik Bakımcı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Elektrik Bakımcı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim tesislerinde, çimento, cam, hazır beton,
seramik, maden ve toprak sanayi alanlarında elektrik bakımda çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Elektrik İşletmeci Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Elektrik İşletmeci Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Elektrik İşletme İşler eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Elektrik İşletmeci Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Elektrik İşletmeci İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim tesislerinde, çimento, cam, hazır beton, seramik, maden ve toprak sanayi alanlarında elektrik bakımda çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Kazan Bakımcı Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Kazan Bakımcı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Kazan Bakım İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Kazan Bakımcı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Kazan Bakımcı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim tesislerinin mekanik bakım servislerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Kazan İşletmeci Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Kazan İşletmeci Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Kazan İşletme İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Kazan İşletmeci Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Kazan İşletmeci İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; Termik santrallerin kazan ünitelerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Kül cüruf İşletme İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; termik santrallerde kül cüruf işletmeci olarak bant nakil iletim sistemlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Laboratuvarcılığı Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Laboratuvarcılığı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Laboratuvar İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Laboratuvarcılığı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Laboratuvarcılığı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim tesislerinde, laboratuvar sanayi alanlarında çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Lavarcı Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Lavarcı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Lavar İşler eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Lavarcı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Lavarcı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; Termik Santral ve madenlerde kömür iletim hattı alanlarında çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Ölçü Kontrol İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim tesislerinde, ölçü kontrol işleri alanlarında çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Su Tasfiyeciliği Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Su Tasfiyeciliği Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Su Tasfiye İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Su Tasfiyeciliği Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Su Tasfiyeciliği İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim tesislerinde, su tasfiye alanlarında çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Türbin Bakımcılığı Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Türbin Bakımcılığı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Türbin Bakım İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Türbin Bakımcılığı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Türbin Bakımcılığı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim tesislerinde ve türbin sanayi alanlarında çalışabilirler.

MEB Onaylı Termik Santral Türbin İşletmeciliği Eğitimi Kaç Saattir?

Termik Santral Türbin İşletmeciliği Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Termik Santral Türbin İşletme İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Termik Santral Türbin İşletmeciliği Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Termik Santral Türbin İşletmeciliği İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim tesislerinde, türbin işletmeciliğinde çalışabilirler.

Web Tasarim Doruk 2017