Kimya Teknolojisi Mesleki Eğitimleri 40 Saatlik açabildiğimiz Modüllerden bazıları

 Kodu Program Türü Süre Onay Tarihi
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boya Üretimi ve Uygulama 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Deri İşleme 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun) 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Prosesi (Asitleme Prosesi Solüsyon Kontrolü) 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kord Bezi Üretimi 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Kaplamacılığı 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzeylerde Boya 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi 80/40 6.8.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akü İmalatı 80/40 22.11.2013
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü 80/40 3.7.2014
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması 80/40 27.2.2015
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi 80/40 30.4.2015
524 Yaş Deri İşleme Elemanı 1440/1104 19.3.2010
524 Yüzey Boyama Elemanı 680/544 19.3.2010
524 Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi 80/40 19.10.2015
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi 80/32 19.10.2015
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi 80/40 19.10.2015
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler 80/40 29.2.2016
524 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizi 80/40 25.12.2015

 

MEB Onaylı Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme Eğitimi Kaç Saattir?

Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Formulasyon ve Paketleme eğitimidir.

MEB Onaylı Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; Bitki koruma ve bitki besleme ürünlerin formülasyon ve paketleme yapan fabrikalarda vb. iş yerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Boya Üretimi ve Uygulama Eğitimi Kaç Saattir?

Boya Üretimi ve Uygulama Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Elektrostatik Toz Boya Üretimi eğitimidir.

MEB Onaylı Boya Üretimi ve Uygulama Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Boya Üretimi ve Uygulama İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; kimya teknolojisi alanlarında boya üretimi ve uygulama işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Deri İşleme Eğitimi Kaç Saattir?

Deri İşleme Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Mekaniksel İşlem Makineleri ve Kullanımı eğitimidir.

MEB Onaylı Deri İşleme Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Deri İşleme İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, deri işlentisinde kullanılan mekaniksel işlem makinelerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun) Eğitimi Kaç Saattir?

Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun) Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Kozmetik Üretimi (parfümkolonya-sabun) eğitimidir.

MEB Onaylı Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun) Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun) İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanın altında kozmetik ürün üretimi işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Kimya Prosesi (Asitleme Prosesi Solüsyon Kontrolü) Eğitimi Kaç Saattir?

Kimya Prosesi (Asitleme Prosesi Solüsyon Kontrolü) Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Asit Prosesi Solüsyonu Kontrolü eğitimidir.

MEB Onaylı Kimya Prosesi (Asitleme Prosesi Solüsyon Kontrolü) Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Kimya Prosesi (Asitleme Prosesi Solüsyon Kontrolü) İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, asitleme prosesi bulunan fabrikalarda vb. işyerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Kord Bezi Üretimi Eğitimi Kaç Saattir?

Kord Bezi Üretimi Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Kord Bezi eğitimidir.

MEB Onaylı Kord Bezi Üretimi Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Kord Bezi Üretimi İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında kord bezi üretimi yapan sektörlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Metal Kaplamacılığı Eğitimi Kaç Saattir?

Metal Kaplamacılığı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Elektroliz Yöntemi ile Metal Kaplama eğitimidir.

MEB Onaylı Metal Kaplamacılığı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Metal Kaplamacılığı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,metal kaplamacılığı yapan sektörlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Metal Yüzeylerde Boya Eğitimi Kaç Saattir?

Metal Yüzeylerde Boya Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Metal Yüzeyleri Boyama eğitimidir.

MEB Onaylı Metal Yüzeylerde Boya Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Metal Yüzeylerde Boya İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında metal yüzeyleri boyama işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Eğitimi Kaç Saattir?

Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Sınai ve Tıbbi Gazlar eğitimidir.

MEB Onaylı Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında medikal ve sanai gazlarda üretim, dolumu, satışı yapan fabrikalarda vb. işyerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Yaş Boya Üretimi Eğitimi Kaç Saattir?

Yaş Boya Üretimi Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yaş Boya Üretimi eğitimidir.

MEB Onaylı Yaş Boya Üretimi Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Yaş Boya Üretimi İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; kimya teknolojisi alanlarında boya üretimi işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Akü İmalatı Eğitimi Kaç Saattir?

Akü İmalatı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Akü İmalatı eğitimidir.

MEB Onaylı Akü İmalatı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Akü İmalatı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; kimya teknoloji alanlarında, akü imalatı işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Eğitimi Kaç Saattir?

İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise İçme Suyu Arıtma ve Tesis İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; İçme suyu arıtma, demineralize su ve yumuşak su üretim işleri yapan fabrikalarda vb. işyerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması Eğitimi Kaç Saattir?

Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması eğitimidir.

MEB Onaylı Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; patlayıcı madde üretim ve depolama çalışmaları yapan özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilir.

MEB Onaylı Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi Eğitimi Kaç Saattir?

Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi eğitimidir.

MEB Onaylı Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; sıvı ve katı madeni yağ üretimi işlerinin yapıldığı fabrikalarda vb. işyerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Yaş Deri İşleme Elemanı Eğitimi Kaç Saattir?

Yaş Deri İşleme Elemanı Eğitimi toplam 1104 saattir.

MEB Onaylı Yaş Deri İşleme Elemanı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Yaş Deri İşleme Elemanı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler,sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda; deri sektörü, tekstil sektörü, konfeksiyon sektörü vb. yerlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Yüzey Boyama Elemanı Eğitimi Kaç Saattir?

Yüzey Boyama Elemanı Eğitimi toplam 544 saattir.

MEB Onaylı Yüzey Boyama Elemanı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Yüzey Boyama Elemanı İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler,sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, boya fabrikaları, inşaat sektörü, ahşap sektörü vb. yerlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi Eğitimi Kaç Saattir?

Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlar eğitimidir.

MEB Onaylı Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Lise mezunu olmak (mesleki ve/veya teknik lise).
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; enerjik malzemeler ve riskli operasyonlar çalışmaları yapan özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilir.

MEB Onaylı Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi Kaç Saattir?

Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi toplam 32 saattir. 32 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 8 saati ise Enerjik Malzemeler eğitimidir.

MEB Onaylı Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında enerjik malzemeler ve riskli operasyonlar çalışmaları yapan özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilir.

MEB Onaylı Lastik Üretimi Eğitimi Kaç Saattir?

Lastik Üretimi Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Lastik Üretimi eğitimidir.

MEB Onaylı Lastik Üretimi Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Lastik Üretimi İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında lastik üretimi yapan sektörlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Maden Kimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler Eğitimi Kaç Saattir?

Maden Kimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Maden Kimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler eğitimidir.

MEB Onaylı Maden Kimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Maden Kimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler Eğitimi Sonucunda İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; Maden Kimya Laboratuvarında vb işyerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Su Analizi Eğitimi Kaç Saattir?

Su Analizi Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Su Analizleri eğitimidir.

MEB Onaylı Su Analizi Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Su Analizi Eğitimi İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; suyun fiziksel/kimyasal analiz işlerini yapan fabrika, laboratuvar vb. işyerlerinde çalışabilirler.

Web Tasarim Doruk 2017