Madencilik ve Maden Çıkarma Mesleki Eğitimleri 40 Saatlik açabildiğimiz Modüllerden bazıları

 Kodu Program Türü Süre Onay Tarihi
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Nezaretçiliği 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kazı Tahkimat Söküm İşleri 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kompresörcü 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kuyu Bakım İşleri 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Nezaretçiliği 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mekanik Nezaretçiliği 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pres İşleri 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ramble Tamir-Bakımcı 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondajcılık 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiyecilik 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Talaşlı İmalat 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı 80/40 6.8.2013
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı 80/40 42363
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tulumbacı 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Elektrik İşleri 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zincirli Konveyör Bakımcısı 80/40 41492
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı 80/40 41649
544 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı 80/40 41823

 

MEB Onaylı Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı Eğitimi Kaç Saattir?

Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Açık Ocak Manevracılık-Harmancılık eğitimidir.

MEB Onaylı Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; açık ocak maden işletmeleri, yol ve baraj şantiyeleri, büyük iş makinesi kullanan inşaat ve genel yapı işletmeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı Eğitimi Kaç Saattir?

Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Bant konveyör tamir ve bakımı eğitimidir.

MEB Onaylı Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; bant konveyör sistemlerin bulunduğu başta maden olmak üzere bir çok sanayi alanında bant konveyör tamir ve bakımında çalışabilirler.

MEB Onaylı Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı Eğitimi Kaç Saattir?

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı eğitimidir.

MEB Onaylı Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; küçük/büyük ölçekli yer altı ve yerüstü maden işletmelerinde, maden arama tesisleri, vb yerlerde, konkasör tesisleri ve cevher zenginleştirme tesisleri vb. yerlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Elektrik Nezaretçiliği Eğitimi Kaç Saattir?

Elektrik Nezaretçiliği Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yeraltı elektrik nezaretçiliği eğitimidir.

MEB Onaylı Elektrik Nezaretçiliği Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yer altında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Elektrik Nezaretçiliği Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden, inşaat, cam, seramik, çimento ve toprak sanayi alanlarında elektrik nezaretçisi olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Eğitimi Kaç Saattir?

Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Galeri açma makinesi bakımı eğitimidir.

MEB Onaylı Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; galeri açma makinelerinin kullanıldığı, maden ve tünel işleri gibi sanayi alanlarında galeri açma makinesi bakım onarım ve operatörlüğü işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Kaynakçılık Eğitimi Kaç Saattir?

Kaynakçılık Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Kaynak İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Kaynakçılık Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Kaynakçılık Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; kaynak işlerinin yapıldığı sanayi alanlarında kaynakçı olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Kazı Tahkimat Söküm İşleri Eğitimi Kaç Saattir?

Kazı Tahkimat Söküm İşleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Kazı Tahkimat Söküm İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Kazı Tahkimat Söküm İşleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Kazı Tahkimat Söküm İşleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ve tünel yapımı gibi yer altı sanayi alanlarında kazı tahkimat söküm işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri Eğitimi Kaç Saattir?

Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ve tünel yapımı gibi yer altı sanayi alanlarında kazı tahkimat söküm işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Kompresörcü Eğitimi Kaç Saattir?

Kompresörcü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati iseKompresör İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Kompresörcü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Kompresörcü Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; basınçlı havaların kullanıldığı her türlü maden sanayi alanlarında kompresör bakım ve işletmesinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Klasik Kuyu Bakım İşleri Eğitimi Kaç Saattir?

Kuyu Bakım İşleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Kuyu Bakım işleri eğitimidir.

MEB Onaylı Kuyu Bakım İşleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Kuyu Bakım İşleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ocaklarındaki kuyu ve bürlerin bakım onarım, montaj ve demontaj işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Maden Nezaretçiliği Eğitimi Kaç Saattir?

Maden Nezaretçiliği Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Maden Nezaretçiliği eğitimidir.

MEB Onaylı Maden Nezaretçiliği Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Maden Nezaretçiliği Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ve tünel yapımı gibi yer altı sanayi alanlarında maden nezaretçisi olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Mekanik Nezaretçiliği Eğitimi Kaç Saattir?

Kuyu Bakım İşleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Mekanik Nezaretçiliği eğitimidir.

MEB Onaylı Mekanik Nezaretçiliği Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Mekanik Nezaretçiliği Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ve tünel yapımı gibi yer altı sanayi alanlarında mekanik nezaretçisi olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü Eğitimi Kaç Saattir?

Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Monoray-Kulikar ve Vinç Kullanımı eğitimidir.

MEB Onaylı Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında monoray-kulikar ve vinç operatörü olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı Eğitimi Kaç Saattir?

Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Nakliyat Üniteleri eğitimidir.

MEB Onaylı Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında nakliyat üniteleri çalıştırıcısı olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Pres İşleri Eğitimi Kaç Saattir?

Pres İşleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Pres İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Pres İşleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Pres İşleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; pres işleri yapılan işyerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Ramble Tamir-Bakımcı Eğitimi Kaç Saattir?

Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Ramble Tamir- Bakımı eğitimidir.

MEB Onaylı Ramble Tamir-Bakımcı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Ramble Tamir-Bakımcı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında ramble tamir-bakımda çalışabilirler.

MEB Onaylı Sondajcılık Eğitimi Kaç Saattir?

Sondajcılık Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Sondaj İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Sondajcılık Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Sondajcılık Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; bütün sondaj çalışmalarında sondajcı olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı Eğitimi Kaç Saattir?

Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımı eğitimidir.

MEB Onaylı Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında tahlisiye cihazları ve gaz ölçüm cihazları bakımında çalışabilirler.

MEB Onaylı Tahlisiyecilik Eğitimi Kaç Saattir?

Tahlisiyecilik Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Tahlisiyecilik İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Tahlisiyecilik Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporu ve tahlisiyeci olabilir raporuna sahip olmak.
En az iki yıl yeraltında çalışmış olmak 20 yaşını doldurmuş 40 yaşından gün almamış olmak.
Tahlisiyeci olabilmek için yapılan test programında başarılı olmak.

MEB Onaylı Tahlisiyecilik Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında tahlisiyeci olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Talaşlı İmalat Eğitimi Kaç Saattir?

Talaşlı İmalat Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Talaşlı imalat İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Talaşlı İmalat Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Talaşlı İmalat Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; talaşlı imalat yapılan sanayi alanlarında talaşlı imalat çalışanı olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı Eğitimi Kaç Saattir?

Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımı eğitimidir.

MEB Onaylı Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak .

MEB Onaylı Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında tamburlu kesici yükleyici makine bakımcısı olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü Eğitimi Kaç Saattir?

Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Tamburlu Kesici Yükleyici eğitimidir.

MEB Onaylı Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak .

MEB Onaylı Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında tamburlu kesici yükleyici makine bakımcısı olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı Eğitimi Kaç Saattir?

Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı eğitimidir.

MEB Onaylı Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; açık ocak maden işletmeleri,yol ve baraj şantiyeleri,büyük iş makinesi kullanan inşaat ve genel yapı işletmeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Tulumbacı Eğitimi Kaç Saattir?

Tulumbacı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Tulumba İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Tulumbacı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Tulumbacı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında tulumbacı olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri Eğitimi Kaç Saattir?

Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında yer altı demiryolu bakım ve betonlama işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Yer Altı Elektrik İşleri Eğitimi Kaç Saattir?

Yer Altı Elektrik İşleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yeraltı elektrik işleri eğitimidir.

MEB Onaylı Yer Altı Elektrik İşleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Yer Altı Elektrik İşleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden, cam, hazır beton, seramik, çimento ve toprak sanayi alanlarında elektrik bakımda çalışabilirler.

MEB Onaylı Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü Eğitimi Kaç Saattir?

Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yer Altı Mekanize Metal Maden Makineleri Bakımı eğitimidir.

MEB Onaylı Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden işletmesi ve tünel yapımı gibi yer altı sanayi alanlarında çalışabilirler.

MEB Onaylı Yer Altı Nakliyat Bakımcı Eğitimi Kaç Saattir?

Yer Altı Nakliyat Bakımcı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yer altı Nakliyat Bakım İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Yer Altı Nakliyat Bakımcı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Yer Altı Nakliyat Bakımcı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında yer altı nakliyat bakımcı olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri Eğitimi Kaç Saattir?

Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşler eğitimidir.

MEB Onaylı Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ocaklarındaki kuyu, varagel ve konveyör gibi sistemlerde sinyalizasyon (haberleşme) işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı Eğitimi Kaç Saattir?

Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakım İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanında yürüyen tahkimat hidrolik bakımda çalışabilirler.

MEB Onaylı Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü Eğitimi Kaç Saattir?

Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında yürüyen tahkimat sürücü olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Zincirli Konveyör Bakımcısı Eğitimi Kaç Saattir?

Zincirli Konveyör Bakımcısı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Zincirli Konveyör eğitimidir.

MEB Onaylı Zincirli Konveyör Bakımcısı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Zincirli Konveyör Bakımcısı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi alanlarında zincirli konveyör bakımcısı olarak çalışabilirler.

MEB Onaylı Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı Eğitimi Kaç Saattir?

Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı eğitimidir.

MEB Onaylı Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, kireç, taş ocağı üretimi yapan fabrikalarda vb. işyerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı Eğitimi Kaç Saattir?

Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Yer Altı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı eğitimidir.

MEB Onaylı Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden, inşaat, cam, seramik, çimento ve toprak sanayi alanlarında elektrik nezaretçisi olarak çalışabilirler.

Web Tasarim Doruk 2017