Her biri alanında tecrübe sahibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanları ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalığı risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilginin düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

İşletmelerde risk analizi yaparak;

 • Tehlikelerin belirlenmesi
 • Tehlikelerin sınıflandırılması
 • Risklerin belirlenmesi
 • Risklerin derecelendirilmesi,
 • Risklerin değerlendirilmesi
 • Risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi hedeflenmektedir.

Bu noktada; tehlike ve risk kelimelerinin birbirine yakın anlamlar içerdiği düşünülse de,

tehlike kelimesinin; zarar ya da hasar yaratma ihtimali taşıyan durumları,

risk kelimesinin ise tehlikeler sonucu ortaya çıkan durumları anlattığını söylemeliyiz.

Risk Değerlendirme Çalışmasının Faydaları

 • İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar.
 • İşyeri yönetiminin ve çalışanlarının İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar.
 • Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir.
 • İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar.
 • İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar.
 • İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar.
 • İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlanır.
 • Gerçekleştirilen Risk Analizi çalışmaları sonucunda Tehlike ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi ile orta ve üst düzey yöneticilere risk analizi çalışmalarının işletmede uygulaması ve “Risk analizi nasıl yapılır?” hakkında bilgi aktarılmaktadır.
 • Yaptığımız risk analizi çalışmaları tamamen OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartları kapsamında hazırlanmaktadır. Bu nedenle OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini bünyesinde kurmak ve uygulamak isteyen firmalar için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Risk Analizi Formu – Risk Analizi Örneği – Risk Analizi Nasıl Yapılır
Risk Analizi Çorlu – Risk Analizi Tekirdağ

Web Tasarim Doruk 2017