Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yürürlükte olan yönetmelik 28648 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’tir.

İşverenler; çalışanlarına, aşağıda konuları belirtilmiş olan başlıklarda eğitim vermekle yükümlüdür.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

2. Sağlık konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım

 

3. Teknik konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma

 

EĞİTİM PERİYOTLARI

 • İş başlangıcında,
 • Çalışma yerinin değiştirilmesi halinde,
 • İş değişikliğine gidilmesi halinde,
 • İş ekipmanının değiştirildiğinde,
 • Yeni teknolojiler uygulanmaya başlandığında,
 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanmanın ardından işe başlamadan önce eğitim verilmeli / tekrarlanmalıdır.

 

EĞİTİM SÜRELERİ

 • Az tehlikeli işyerleri için yılda en az sekiz saat,
 • Tehlikeli işyerleri için yılda en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için yılda en az on altı saat eğitim verilmelidir.

Web Tasarim Doruk 2017