KANUNİ ZORUNLULUK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28633 Sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinde geçen;

 1. a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
 2. b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanının hazırlanmasını…”

ifadeleri doğrultusunda işletmelerin patlamalardan korunma dokümanı hazırlaması zorunluluğu vardır.

Bu yönetmeliğe göre;

 • Mevcut tüm işletmelerde durum değerlendirmesi yapılarak Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanacaktır.
 • Yeni kurulacak iş yerlerinde patlamadan korunma dokümanı iş başlamasından önce hazırlanacaktır.
 • Yaşanan ramak kala olaylardan sonra yeniden gözden geçirilecektir.

 

TEKLİF SÜRECİ

Kurumumuzda; patlamadan korunma dokümanı ile ilgili teklif süreci, ilgili departmana gelen talep ile başlar.

Doküman teklifi talep eden iş yerinden, başlangıçta;

 • İş yeri adres bilgileri,
 • İş yerinde organizasyonel yapıya, iş akış ve proseslere, yardımcı tesislere hakim, ilk teklif saha çalışmasında pkd hazırlayıcısına destek personelin belirlenmesi ve bilgisi istenir.
 • İlk saha çalışması, bölümler bazında ve iş yerinin hacmini belirleyecek niteliktedir, detaylara girilmez.
 • Kimyasallar ve malzeme güvenlik bilgi formlarının varlığı sorgulanır.
 • Saha çalışması sonucunda elde edilen bilgiler dokümanın teslim süresi ve ücret bilgilerinin iş yerine gönderilmesi ile son bulur.

 

DOKÜMAN HAZIRLAMA STANDARTLARI

Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanmasında hataların sıfıra indirilmesini hedefleyen Çetin Akademi, son yönetmelik ve standartlara uygun Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Yazılımı kullanmaktadır.

Doküman;

 • TS EN 60079-10-1:2015 Patlayıcı Ortamlar – Bölüm 10-1 Alanların Sınıflandırılması ve Patlayıcı Gaz Ortamları
 • TS EN 60079-10-2:2015 Patlayıcı Ortamlar – Bölüm 10-2 Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması – Yanıcı Toz Atmosferler standartları yaklaşımları baz alınarak hazırlanırken,
 • Tehlikeli Kimyasallar ve Özellikleri, TS EN 60079-20-1:2012 Elektrikli Cihazlar – Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Bölüm : 20-1 Gaz ve Buhar Sınıflandırması için malzeme karakteristikleri – Deney Metotları ve Veriler Standardından
 • Tozlar İçin, NFPA 652 Yanıcı Tozların esasları standartları referans alınarak hazırlanacaktır.

 

DOKÜMAN HAZIRLAMA SÜRECİ

Teklif Onayı ile hizmet sözleşmesi taraflar tarafından imza altına alınır.

Dokümanın başlangıç çalışmasında, iş yerinden;

 • İş yerinden, iş yeri temel bilgiler istenir
 • İş yerinden, iş yeri iş hijyeni ve diğer ölçümler istenir.
 • İş yerinden, bölüm bazında hacim bilgileri istenir
 • İş yerinden, havalandırma bilgileri istenir
 • İş yerinde yer altı ve üstü tankların bilgileri istenir
 • İş yerinde kullanılan tüm kimyasalların Türkçe msds formları bölüm bazında listelenmesi istenir.
 • İş yerinde kullanılan ekipmanların listesi istenir( ex proof).
 • İş yerinden bölüm bazında iş akışının kısa tarifi istenir.

 

DOKÜMAN İÇERİĞİ

 • Doküman kapsamını tarif eden prosedürler
 • İş yeri bilgileri
 • İş yeri iş akış tarifleri
 • İşletme bölümleri ve patlamaya boşalma kaynakları ve standarda uygun hesaplamaları
 • İşletmede kullanılan ekipmanlar
 • İşletmede kullanılan tehlikeli kimyasallar
 • İş yerine özgü muhtemel tutuşturma kaynakları
 • Değerlendirmeler sonucunda oluşan Risk Analizi
 • Teknik Koruyucu Önlemler ve İşaretleme Bilgileri
 • Tehlikeli Bölge Haritaları

 

PKD HAZIRLATMANIN AVANTAJLARI

 • 30 Nisan 2013 tarihli, ilgili yönetmelik gereği iş yerlerinin pkd doküman hazırlaması zorunluluğunu yerine getirmiş olacaksınız.
 • İş yerlerine kesilen ve 80.000 TL’ye kadar varan para cezalarından iş yerinizi kurtarmış olacaksınız.
 • Yönetmeliğin amacı olan, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemiş olacaksınız.
 • Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma yöntemlerinin kapsamını dokümanda görmüş olacaksınız
 • Patlama riskinin değerlendirilmesi ile iş yerinde iyileştirme faaliyetleri sürecini başlatmış olacaksınız

Ve tüm bu faaliyetler ile iş yerinin güvenli hale getirilmesini sağlamış olacaksınız.

Web Tasarim Doruk 2017