Çetin Akademi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak 2013 yılında kurulduk.
6331 Sayılı Kanun ve ona bağlı çıkartılan yönetmelikler doğrultusunda tehlike sınıfı fark etmeksizin, tüm işletmelere iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetleri sunmaktayız.
Kadromuzda bulunan tüm uzmanlar; sözleşme imzaladığımız işletmelerde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirirler.
İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri de; 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işletmelerimizin iş sağlığı yönündeki yükümlülüklerini yerine getirir.
Kuruluşumuzdan bu yana en büyük sadakat beslediğimiz ilkelerimizden biri; kadromuzun, işini seven, bu doğrultuda kendini geliştiren iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinden oluşması idi. İlkemizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. Firmalarımızda elde ettiğimiz memnuniyet ve denetimlerde kazandığımız başarılar bunun en büyük kanıtı.
2016 senesinin sonlarında hayata geçirdiğimiz Trakya Akademik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi de hız kesmeden yoluna devam ediyor.
SÜREÇLERİMİZ
– Osgb bünyesinde istihdam edeceğimiz kişileri kurum kültürümüzü tanıması, işleyişimizi anlaması adına oryantasyon sürecine tabi tutarız.
– Hekimlerimiz, uzmanlarımız ve sağlık personellerimiz Osgb Sorumlu Müdürümüze bağlı olarak çalışır, firmalarda yapılan faaliyetler günlük olarak sorumlu müdüre raporlanır. Böylelikle kontrol mekanizması daimi olarak işletilmiş olur.
– Belirli aralıklarla iç kontrol mekanizmamızı tesislerde de işletiriz. İş güvenliği uzmanımızı, hizmet verdiği işletmede habersiz şekilde ziyaret eder, yapılan çalışmaları denetler, uzmanımıza sahasında destek veririz.
– Her ayın belirli bir gününde tüm saha çalışanları olarak toplantılar yapar, ihtiyaç duyduğumuz ve alınması için talebinde bulunduğumuz eğitimleri alır ve bilgi paylaşımı gerçekleştiririz.
– Sahada çalışan tüm arkadaşlarımız yazılım programı kullanmaktadır. Bu da çalışmalarımızın eksiksiz ve tüm tesislerimizde aynı standardı sağlayacak şekilde yürümesini sağlar.

Web Tasarim Doruk 2017