Kadromuzda bulunan tüm uzmanlar; sözleşme imzaladığımız işletmelerde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirirler.

Kurumumuzu, bölgesinde lider kılan özelliklerinden biri, iş güvenliği alanında iç denetim mekanizmasını daimi olarak işletiyor olmasıdır.

27 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan 27768 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde ‘birimin iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişi” olarak tanımlanmış olan sorumlu müdür, kurumumuzda, Bakanlığın yüklediği görevlerin yanında farklı görev ve yetkilerle donatılmıştır.

Sorumlu müdürümüz; bugün 40 kişiye yaklaşmış iş güvenliği uzman kadromuzun yöneticisi konumundadır. İş güvenliği uzmanlarımızın, tesislerinde gerçekleştirdiği evraksal çalışmaların, gözetim, denetim ve arşivini yapmaktadır.

Çetin Akademi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak denetim işlevini, yalnızca evrak bazında sınırlandırmıyor, aynı zamanda uzmanlarımızı, sahalarında ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler sayesinde, bir süre sonunda işetmenin daimi çalışanı haline gelerek işletme körlüğüne kapılabilen uzmanımızın eksiklerini görebiliyor, işletmelerimize üçüncü göz olarak bakabilme görevimizi yerine getirmiş oluyoruz.

İnanıyoruz ki; uzun bir insan kaynakları süreci sonunda işe alımı gerçekleştirilen, aldıkları onca eğitime rağmen tevazu sahibi, güler yüzlü ve çözüm odaklı uzmanlarımızla sorun yaşamanız zor. Ancak bu ihtimal gerçekleşirse, sizleri, hizmetin kesintisiz şekilde süreceği, değişimin getirebileceği sancıların size en az şekilde aksettirileceği bir değişim programı uyguluyoruz.

Yanı sıra, eğitim kurumu olmamızın avantajlarını iş güvenliği uzmanlarımız için sonuna dek kullanıyoruz. Uzmanlarımız, her ayın belirli gününde toplanarak yönetimden talep ettikleri eğitimleri alıyor, sunumlar gerçekleştiriyor ve istişarelerde bulunuyorlar.

Trakya bölgesinde, fabrikalar tarafından en çok tercih edilen ortak sağlık güvenlik birimi olarak bize duyulan güvene layık olmak için çalışmaya devam ediyoruz.

 

Web Tasarim Doruk 2017