İşyeri hekimlerimiz ve diğer sağlık personellerimiz; 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işletmelerimizin iş sağlığı yönündeki yükümlülüklerini yerine getirir.

İşyeri hekimlerimiz yönetmelikte de belirtildiği gibi;

  • Rehberlik
  • Risk Değerlendirmesi
  • Sağlık Gözetimi
  • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
  • İlgili Birimlerle İşbirliği konularında faaliyet gösterirler.

İşyeri hekimlerimiz de iş güvenliği uzmanlarımız gibi sorumlu müdüre bağlı çalışırlar.

 

Web Tasarim Doruk 2017