GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ NEDİR?

Biz Kimiz ?

2015 senesinde, Türkiye İş Kurumu tarafından 757 numaralı izin belgesi ile yetkilendirilerek Özel İstihdam Bürosu olan Çetin Akademi AŞ, Hayatcv.Com markası ile Geçici İş İlişkisi Faaliyetleri ile sektörde yerini almıştır. “İşte İş, İşte HAYAT” sloganı ile başta Trakya Bölgesi ve Akdeniz bölgesi olmak üzere ülke genelinde geçici iş ilişkisi, işe alım, süreç geliştirme, seçme yerleştirme, eğitim-yönetim danışmanlığı, sertifika programları, istihdam ve dış kaynak kullanımı konuları gibi bir çok alanda faaliyetini sürürmektedir.

Çetin Akademi Özel İstihdam Bürosu olarak başlıca amacımız iş arayanlar ile personel arayanlar arasında en sağlam köprüyü oluşturarak, tüm sektörlerde nitelikli ve kaliteli iş gücü temini sağlamaktır.

Geçici İlişkisi Nedir ?

Geçici İş İlişkisi bir çalışanın özel istihdam büroları aracılığıyla bir firma içerisinde belirli bir süre için görevlendirmesi ile kurulan ilişkidir. Geçici iş ilişkisi ; nüfus artışı, genç işsizlik oranının artışı, kayıt dışı ekonomi gibi sorunlara çözüm olan esnek işgücü kavramıdır. İşgücü piyasasındaki esneklik ihtiyacını gidermesi ve işsizliğin azaltılması amaçlanmıştır.

6/5/2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. Maddesi’nde yapılan değişiklikle Türkiye İş Kurumu tarafından çok özel koşullarla yetkilendirilen Özel İstihdam Bürolarına  “ Geçici İş İlişkisi “ kurma izni verilmiştir.

Bu durumda Çetin Akademi Özel İstihdam Bürosu olarak biz, bir çalışanın seçilmesinden, işe alınmasından ve idaresinden sorumluyuz.

Bu süreç içerisinde Çetin Akademi Özel İstihdam Bürosu, çalışanların doğrudan işverenidir. Müşteri, çalışanların yönetimine kısmen sahip olan dolaylı işveren olur.  Geçici İş İlişkisi tatil sezonu ya da hastalık gibi sebeplerle oluşan çalışan boşluklarını doldurmak için başlatılan bir süreçtir. Ya da yılın yoğun dönemlerinde daha fazla personel almak veya uzun vadede müşterinin değişen iş akışına göre kullanılabilir.

Geçici İş İlişkisi Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Geçici İş İlişkisi aşağıdaki ihtiyaçlar ortaya çıktığında tercih edilebilir.

 • Kısa süreli çalışan ihtiyacı
 • Üretim Artışı
 • Tatil / Doğum / Hastalık gibi durumlarda oluşan personel açıkları
 • Mevsimsel ihtiyaçlar
 • Tarım
 • Dış kaynak kullanımı
 • Dönemsel projeler

Geçici İş İlişkisi en çok endüstri sektöründe ve proje yönetimi/geçici yönetici ihtiyacı gibi idari alanlarda popülerdir.

Geçici İş İlişkisinin Avantajları Nelerdir?

Müşteriler için:

 • Esnek istihdam – İhtiyacınız olan işgücüne sahip olabilirsiniz
 • Mevsimsel ihtiyaçlar, yeni çalışanlar için deneme süreleri ve geçici değişikliklerin etkin bir şekilde karşılanması
 • Mevsimlik dönemlerde şirketler üretkenliğini koruyor
 • Şirketlerin rekabet gücü artmakta ve dolayısıyla ekonomi gelişmektedir.
 • Şirket yöneticileri stratejik konulara odaklanır
 • İK kapasitesinden tasarruf – işe alım, İK ve bordro gündem, eğitim, kontroller, KKD
 • Geçici istihdamı seçen şirketler için maliyet önceden kontrol edilebilir ve önceden bütçelenebilir
 • Çalışan sayısı bütçesini azaltır
 • Maliyetler – Esnek işgücü için maliyetleriniz işgücü maliyetlerinde hesaplanmaz, sunulan hizmetler olarak faturalandırılır

Çalışanlar için:

 • Çalışanların becerilerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi
 • İş tecrübesi çeşitliliği
 • İşgücü piyasasına erişim
 • İstenilen daimi bir işe erişim – Geçici İstihdam pozisyonlarının% 30’u yıllık olarak kalıcı yerleşimlere dönüşür
 • İş yaşamında esneklik ve özel hayata öncelik – yeni anneler veya ailelerinde bağımlı üyelere sahip çalışanlar gibi günlük programları talep eden çalışanlar, işgücü piyasasında aktif ve üretken kalabilir.

Geçici İş İlişkisi’nin İşgücü Piyasasına Faydaları Nelerdir?

Geçici İş İlişkisi kurumsal ve ulusal verimliliği arttırarak yeni iş pozisyonları oluşmasını sağlar. İşsizlik oranını azaltarak bildirilmemiş işin azalmasını sağlar. Ev Hanımlarının istihdama olan katkısını arttırır.

Geçici İş İlişkisi Süreci Nasıl Yürütülür?

Çetin Akademi Özel İstihdam Bürosu her gün farklı müşterilerden farklı pozisyonlarda ve sektörde yüzlerce çalışan için sipariş almaktadır. Müşterilerimizin çoğu ihtiyaç duydukları insanları bulmakta zorlanmaktadır. Etkili işe alım için uygun işe alım kaynaklarını seçmek çok önemlidir. Bu hususta bilinmesi gereken en önemli noktalar:

 • Doğru adayları bulmak ne kadar sürer
 • Başvuranların pozisyon için uygunluğu
 • Başvuranların motivasyonu

Hangi durumlarda özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulur ve ne gibi sınırlamalar vardır?

Geçici iş ilişkisi nedir? Alt işverenlikle ne farkı vardır?

Geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun, işverenlere asıl işi dahil olmak üzere tüm işlerinde geçici işçi sağlaması amacıyla sözleşme yapılarak kurulur. Geçici iş ilişkisinde işveren asıl iş yardımcı iş ayrımı olmaksızın geçici işçi desteği alabilir.

Alt işverenlik modelinde ise:

 • İşverenin alt işverene yaptırabileceği işler bellidir ve bunun dışına çıkılamaz.
 • Bahse konu işler ancak işverenin asıl işi dışındaki yardımcı işleri kapsar.

Kanunda yapılan değişiklikten sonra, geçici iş ilişkisi nasıl kurulur?

2016’nın Mayıs ayında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesinde yapılan değişiklikle özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verildi.

Bu nedenle artık geçici iş ilişkisi 2 şekilde kurulabilir:

1.Lisanslı özel istihdam büroları aracılığıyla:

Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosu, bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak işçisinin geçici olarak bu işveren için çalışmasını sağlar.

 1. 2. Aynı holding veya şirketler topluluğuna bağlı başka işyerlerinde geçici görevlendirmeyle

Hangi özel istihdam bürolarıyla geçici iş ilişkisi nasıl kurulabilir?

Geçici iş ilişkisi, tüm özel istihdam büroları ile kurulamaz; sadece Türkiye İş Kurumu’ndan “Geçici İş İlişkisi Yetki Belgesi” sahibi lisanslı bürolarla kurulabilir.

Özel istihdam bürosunun yetki belgesi alabilmesi için aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekir:

 • İzin başvuru tarihinden önceki iki yıl süresince kesintisiz faaliyet göstermiş olmalı,
 • Mevcut brüt asgari ücret tutarının iki yüz katına denk gelen tutarda kuruma teminat vermeli,
 • Uygun işyeri ve nitelikli personeli olmalı.

Geçici iş ilişkisinin işverene faydaları nelerdir?

 • Belirli bir süre için gerekli olan iş gücü ihtiyacını, tam zamanlı istihdama gerek kalmadan esnek olarak çözebilir,
 • İşletmeler ekonomideki ve işgücü arzındaki her türlü değişime kolaylıkla uyum sağlar,
 • Geçici iş ilişkisinde işveren sorumluluğu özel istihdam bürosuna aittir,
 • Geçici işçi sağlama sözleşmesiyle çalışan işçi, engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü hesabında işçi sayısına dahil edilmez,
 • Geçici iş ilişkisi daimi istihdama basamak sağlar,
 • İşveren, asıl işi de dahil olmak üzere tüm işlerle veya görev tanımlarıyla ilgili destek alabilir.

Geçici işçinin sorumlulukları nelerdir?

 • Geçici işçi çalıştıran işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca verdiği eğitimlere katılmakla yükümlüdür.
 • İşyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla, kendi kusuruyla neden olduğu zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumludur.

Geçici iş ilişkisi hangi hallerde kurulamaz?

 • Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında,
 • Yer altında maden çıkarılan işyerlerinde,
 • İşyerlerinde grev ve lokavtın uygulanması esnasında.

Ayrıca, geçici işçi çalıştıran işveren;

 • Belirtilen sürenin bitmesinin üzerinden altı ay geçmedikçe, aynı iş için yeniden geçici işçi çalıştıramaz.
 • İş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.

Özel istihdam bürosunun sorumlulukları nelerdir?

 • Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur.
 • Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi halinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur.
 • Özel istihdam bürosu ücretin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlüdür.

Yeni düzenleme uyarınca geçici işçi sağlama sözleşmesinde yer alması zorunlu hususlar nelerdir?

 • Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi,
 • İşin niteliği,
 • Özel istihdam bürosunun hizmet bedeli,
 • Varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri.

Geçici işçi çalıştıran işverenin hak ve sorumlulukları nelerdir?

 • İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine sahiptir.
 • İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmelidir.
 • Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerini özel istihdam bürosuna ve ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimleri vermekle ve işçinin güvenliği açısından gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
 • Geçici işçilerin çalışma süresince, işyerindeki diğer işçilerle aynı sosyal hizmetlerden eşit olarak faydalanmasını sağlar.
 • İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri varsa işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.
 • Çalıştırılacak geçici işçilerin temel çalışma koşulları, aynı işverenin aynı işçiyi istihdam etme durumunda sağlayacağı çalışma koşullarının altında olamaz.
 • Özel istihdam bürosu geçici işçilerin ücretlerini ödemezse, işveren bu meblağı büronun alacağından mahsup ederek işçilere ödeyecektir.

Çetin Akademi Özel İstihdam Bürosu, Geçici İş İlişkisi lisansına sahip sayılı firmalardan biridir. Siz de Geçici İş İlişkisi’nin iş sürecinize fayda sağlayacağını ve bu sürece ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız bizimle hemen iletişime geçin.

İletişim Bilgilerimiz;

Mail: info@cetinakademi.com.tr – antalya@cetinakademi.com.tr 

Tel: 08505150962 – 05372641151 – 05426542200

Merkez;

Şeyhsinan Mah.Kumyol Cad.No:55 Kat:2 Çorlu/TEKİRDAĞ

Antalya Şubesi;

Tahılpazarı mah. 471. Sok Emel İş Hanı No :3/804 Muratpaşa /Antalya

Çetin Akademi A.Ş. Türkiye İş Kurumu’nun 05.06.2018 tarih ve 757 numaralı izin belgesi ile Özel İstihdam Bürosu olarak Geçici İş İlişkisi Faaliyetinde bulunmak üzere Türkiye İş Kurumu Tarafından 5736 karar uyarınca yetkilendirilmiştir.

 

Web Tasarim Doruk 2017