Diğer sağlık personellerimiz de işyeri hekimlerimiz gibi 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işletmelerimizin iş sağlığı yönündeki yükümlülüklerini yerine getirir.

En son düzenlemelere göre, diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğu çok tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 10’un üzerinde bulunan işletmeler için geçerlidir.

İşyeri hekiminin tam süreli çalıştığı işyerlerinde diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Diğer sağlık personelleri;

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak görevlerini yerine getirirler.

Diğer sağlık personellerimiz de sorumlu müdüre bağlı çalışırlar.

Web Tasarim Doruk 2017