Eğitimin Amacı

Kurum ve kuruluşlarda ISO 27001:2015 bilgi güvenliği yönetim sisteminin alt yapısının kurulması, sürdürülmesi ve sürekliliğin sağlanması yanı sıra sertifikasyon alımında belgelendirme kuruluşunun soru ve beklentilerinin anlaşılması, hazırlıkların yapılması aşamasında yön gösterilmesi.

Eğitim Süresi

2 Gün

Eğitim Dokümanları

Slayt Dokümanları

Örnek Çalışma Dokümanları

Eğitim Kimlere Hitap Eder?

Şirket sahipleri, genel müdür ve  koordinatörler, kalite ve kalite güvence çalışanları, insan kaynakları alanında çalışanlar, üretim müdürü, üretim mühendisi, bilgi işlem müdürü, muhasebe müdürü.

Katılımcı Sayısı

En fazla 15 kişi.

Eğitimin Kazandırdıkları

Bilgi güvenliği önemi,

Bilgi güvenliğin sistem yapısın oluşturulması,

Bilgi güvenliğin denetimin alt yapısının oluşturulması,

Bilgi güvenliğinde İnternet ve intranet uygulamaları,

Kuruluş içi bilgi güvenliğin oluşturulmasına farklı bakış açıların sağlanması.

Eğitim İçeriği

Standardın kapsamı

Standardın önemi

Standardın gelişimi

Standart maddeleri

  • Kuruluşun bağlamı
  • Liderlik
  • Planlama
  • Destek
  • İşletim
  • Performans değerlendirme
  • İyileştirme

Belgelendirme denetimin beklentileri

Web Tasarim Doruk 2017