Baş Denetçi Eğitimleri

Talep edilen eğitimlerin bazılarında (Başdenetçi eğitimleri, Muayene Personeli v.b.) uluslararası geçerlilik aranmaktadır. Çünkü uygunluk değerlendirme alanında çalışanlar sadece lokalde değil yurtdışında kalıcı veya kısa süreli olarak da olsa dahi çalışmalar yapabilmekte veya çalışmalarını yabancı firmalar adına yapabilmektedir. Bu nedenle bazı eğitimlerde insanlar almış oldukları eğitimlerin uluslararası geçerliğe sahip olmasını beklemektedir. Uluslar arası geçerliliğe sahip olan eğitimler iş hayatında insanlar önüne çıkabilecek ticari engelleri bertaraf edebilmektedir.
Başlangıçta IRCA onaylı gerçekleştirilen başdenetçi eğitimleri, sonraları TQNet onaylı olarak uzun yıllar sürdürüldü. 2015 yılından itibaren eğitimlerin ITPA onaylı alarak sürdürülmesine karar verildi.
Talep edilen eğitimler genel katılıma açık veya kuruluşlara özgü olarak verildiği gibi günümüz teknolojisinin gereği olarak uzaktan eğitim olarak ta verilmektedir.

Uzaktan Eğitimler
Eğitimlere erişimi kolaylaştırmak ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabilmek açısından eğitimler, e-eğitimler elektronik platformda, eş zamanlı veya eş zamanlı olamayan modüllerde gerçekleştirilmeye başlandı. Güncel olarak baştetkikçi eğitimleri online olarak sunulmaktadır. Kısa bir süre içerisinde tüm eğitimlere uzaktan erişim sağlanması planlanmaktadır.

Başdenetçi Eğitimleri
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• ISO 13485 Medikal Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• TSE-K- 529:2016 Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hizmet Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi,

Web Tasarim Doruk 2017