Yangın Eğitimleri Dayanağı

Çetin Akademi olarak alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından işletmeye özgün profesyonel yangın eğitimleri verilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a. Arama, kurtarma ve tahliye,
b. Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.
Eğitim merkezimiz her türlü yangın güvenliğinin gerektirdiği durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitimleri düzenlemektedir.

Temel Yangın Eğitimi
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin
· Kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek,
· Personele yangın güvenliği bilgisini vermek,
· Yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek,
· Yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek
Eğitime Katılacaklar: Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlilerinden oluşmaktadır.

Eğitim Kapsamı

Yanma Nedir?
Yanmanın Çeşitleri
Yangınların Sınıflandırılması
Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları
Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı
Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler
Yangın Söndürme Prensipleri.
Yangın Türleri
Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması
Yangın Söndürme Tatbikatı ile eğitimlerimiz son bulmaktadır.

yangın eğitimi çorlu, yangın eğitimi tekirdağ, yangın eğitimi çerkezköy, yangın eğitimi kırklareli, yangın eğitimi edirne, yangın eğitimi çanakkale

 

Web Tasarim Doruk 2017