EĞİTİM PROGRAMININ AMACI

Bu programın amacı; işletmelerin çalışma ortamlarını güvenli kılabilecek kalifikasyonda kişilerin yetişmesini sağlamaktır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

İş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar;

  • mühendislik fakültelerinden mezun,
  • mimarlık fakültelerinden mezun,
  • teknik öğretmen fakültelerinden mezun,
  • fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden mezun,
  • iş sağlığı ve güvenliği programından mezun kişiler olmalıdır.

 

BAŞVURU EVRAKLARI

  • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı
  • Adayın diploma veya mezuniyet belgesi
  • Kimlik fotokopisi

 

EĞİTİM

Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur.
Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz.
Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

SINAV

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları ÖSYM tarafından yapılır.
Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday 3 yıl içerisinde takip eden sınavlardan birine daha katılabilir.
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Web Tasarim Doruk 2017