KEMAH GROUP İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak,

• İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulamak,

• Risklere göre uygun acil durum (Deprem, yangın, sel vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak,

• Çalışanlarımızı İSG bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmek,

• Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı İSG konusunda bilgilendirerek bilinçlerini arttırmak,

• Tüm çalışanların katılımı ile İSG yönetim proseslerini sürekli geliştirmek ve faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek

Bu nedenle uzun yıllardan beri başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere bir çok alanda güven duyduğumuz işini düzgün yapan her konuda doğru iletişim kurduğumuz profesyonel ekibi ile uzun yıllardır bölgemizde faaliyet gösteren Çetin Akademi ile çözüm ortaklığımız bulunmaktadır.

Kemah Group

Derya ELBÜKEN

 

 

 

Web Tasarim Doruk 2017