Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Mesleki Eğitimleri 40 Saatlik açabildiğimiz Mesleki Eğitim Modülleri

Kodu Program Türü Süre Onay Tarihi
582 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat 80/40 6.08.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri 80/40 6.08.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis 80/40 22.11.2013
582 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Sıhhi Tesisat 80/40 29.02.2016
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klima Sistemleri 80/40 22.11.2013
522 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri 80/40 22.11.2013
582 Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Kontrol Personeli Kurs Programı 40/ 26.08.2016
582 Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Montaj Personeli Kurs Programı 40/ 26.08.2016
522 Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği 80/56 29.02.2016
522 Sanayi Tipi Buhar Kazanı Yakma 80/56 29.02.2016

 

MEB Onaylı Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Eğitimi Kaç Saattir?

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat eğitimidir.

MEB Onaylı Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, başta Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme olmak üzere birçok sanayi alanında ısıtma ve doğal gaz iç tesisat işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Soğutma Sistemleri Eğitimi Kaç Saattir?

Soğutma Sistemleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Ticari ve Ev Tipi Soğutma Cihazları İmalatı, Bakım ve Onarım eğitimidir.

MEB Onaylı Soğutma Sistemleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Soğutma Sistemleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında, endüstriyel ve ticari soğutma sistemlerinin işletilmesinde, ticari ve ev tipi soğutucuların imalat işlerinde, ticari ve ev tipi soğutucuların montaj işlerinde, ticari ve ev tip soğutma cihazlarının bakım, onarım ve servis işlerinde, soğutma cihazları, parça ve malzeme satış işleri vb. yerlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis Eğitimi Kaç Saattir?

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar eğitimidir.

MEB Onaylı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; başta tesisat teknolojisi ve İklimlendirme olmak üzere birçok sanayi alanında ısıtma ve gaz yakıcı cihazlar işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Isıtma ve Sıhhi Tesisat Eğitimi Kaç Saattir?

Isıtma ve Sıhhi Tesisat Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Isıtma ve Sıhhi Tesisat eğitimidir.

MEB Onaylı Isıtma ve Sıhhi Tesisat Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Isıtma ve Sıhhi Tesisat Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; başta tesisat teknolojisi ve İklimlendirme olmak üzere birçok sanayi alanında ve kamu kurumlarında ısıtma, sıhhi tesisat ve kanalizasyon işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Klima Sistemleri Eğitimi Kaç Saattir?

Klima Sistemleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Klima Sistemleri eğitimidir.

MEB Onaylı Klima Sistemleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Klima Sistemleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; başta tesisat teknolojisi ve İklimlendirme olmak üzere birçok sanayi alanında klima sistemleri işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Merkezi İklimlendirme Sistemleri Eğitimi Kaç Saattir?

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Merkezi İklimlendirme Sistemler eğitimidir.

MEB Onaylı Merkezi İklimlendirme Sistemleri Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Merkezi İklimlendirme Sistemleri Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; başta tesisat teknolojisi ve iklimlendirme olmak üzere birçok sanayi alanında merkezi iklimlendirme sistemleri işlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Kontrol Personeli Kurs Programı Kaç Saattir?

Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Kontrol Personeli Kurs Programı toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 4 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 36 saati ise Baca Kontrol eğitimidir.

MEB Onaylı Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Kontrol Personeli Kurs Programına Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar  olmak.
Yapı sektöründe baca kontrol personeli olarak çalıştığını belgelendirmek.

MEB Onaylı Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Montaj Personeli Kurs  Programı Kaç Saattir?

Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Kontrol Personeli Kurs Programı toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 4 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 36 saati ise Baca Montaj eğitimidir.

MEB Onaylı Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Baca Montaj Personeli Kurs  Programına Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar  olmak.
Yapı sektöründe baca kontrol personeli olarak çalıştığını belgelendirmek.

MEB Onaylı Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği Eğitimi Kaç Saattir?

Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği Eğitimi toplam 56 saattir. 56 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 32 saati ise Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği eğitimidir.

MEB Onaylı Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, kimya, tekstil, boya, ambalaj ve baskı, gıda, kâğıt, yağ ve madeni yağ geri dönüşümü, petrokimya ve deri sektörleri ile konutların,okulların kazan dairelerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Sanayi Tipi Buhar Kazanı Yakma Eğitimi Kaç Saattir?

Sanayi Tipi Buhar Kazanı Yakma Eğitimi toplam 56 saattir. 56 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 32 saati ise Sanayi Tipi Buhar Kazanı Yakma eğitimidir.

MEB Onaylı Sanayi Tipi Buhar Kazanı Yakma Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Sanayi Tipi Buhar Kazanı Yakma Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme sektöründe; sanayi bölgelerinde buhar kazanlarının kullanıldığı ünitelerde çalışabilirler.

Web Tasarim Doruk 2017