Makine Teknolojisi Mesleki Eğitimleri 40 Saatlik açabildiğimiz Modüllerden bazıları

 Kodu Program Türü Süre Onay Tarihi
521 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü 80/40 3.7.2014
521 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü 80/40 3.7.2014
521 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım ve Onarım 80/40 6.8.2013
521 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mermer İşleme 80/40 10.1.2014
521 Teknik Resim Çizimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi 160/64 3.7.2014
521 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kar Küreme Aracı Operatörlüğü 80/40 25.12.2015
521 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Montaj 80/40 19.10.2015

 

MEB Onaylı Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü Eğitimi Kaç Saattir?

Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC) eğitimidir.

MEB Onaylı Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; bilgisayarlı makine imalatının (CNC) bulunduğu başta metal olmak üzere bir çok sanayi alanında bilgisayarlı makine imalatı bölümünde çalışabilirler.

MEB Onaylı Arıtma Tesisi Operatörlüğü Eğitimi Kaç Saattir?

Arıtma Tesisi Operatörlüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Atıksu Arıtma eğitimidir.

MEB Onaylı Arıtma Tesisi Operatörlüğü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Arıtma Tesisi Operatörlüğü Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; arıtma tesis işlerinin yapıldığı işletmeler vb. işyerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Makine Bakım ve Onarım Eğitimi Kaç Saattir?

Makine Bakım ve Onarım Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Makine Bakım Onarım eğitimidir.

MEB Onaylı Makine Bakım ve Onarım Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Makine Bakım ve Onarım Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, Makine bakım onarım
sektöründe;talaşlı imalat yapan fabrikalarda, şantiyelerdeki bakım ve onarım atölyeleri, tekstil fabrikalarında, mobilya imalat fabrikalarında, her türlü imalat yapan fabrikaların bakım onarım üniteleri gibi benzeri yerlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Mermer İşleme Eğitimi Kaç Saattir?

Mermer İşleme Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatı eğitimidir.

MEB Onaylı Mermer İşleme Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Mermer İşleme Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;mermer ocaklarında blok çıkarmada, mermer ocaklarında blok kesme ve ebatlandırmada, mermer fabrikalarda plaka imalatında, mermer fabrikalarda plaka ebatlandırma da ve benzeri yerlerde çalışabilirler.

MEB Onaylı Teknik Resim Çizimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kaç Saattir?

Teknik Resim Çizimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi toplam 64 saattir.

MEB Onaylı Teknik Resim Çizimi Geliştirme ve Uyum Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Mesleki lisesi veya dengi okul mezunu, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MEB Onaylı Teknik Resim Çizimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler makine sektöründe; makine parçalarının imalatının yapıldığı sektörlerde, makine parça ve üretim kontrolünün denetimi ve revizyonu işlerinde, fabrikalara bakım ve revizyon hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

MEB Onaylı Kar Küreme Aracı Operatörlüğü Eğitimi Kaç Saattir?

Kar Küreme Aracı Operatörlüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise Kar Küreme Aracı Kullanım İşleri eğitimidir.

MEB Onaylı Kar Küreme Aracı Operatörlüğü Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
E veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

MEB Onaylı Kar Küreme Aracı Operatörlüğü Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; kar küreme aracının kullanılmasını gerektirecek işyerlerinde çalışabilirler.

MEB Onaylı Montaj Eğitimi Kaç Saattir?

Kar Küreme Aracı Operatörlüğü Eğitimi toplam 40 saattir. 40 saatlik eğitimin; 24 saati İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 16 saati ise El ve Güç Aletleri eğitimidir.

MEB Onaylı Montaj Eğitimine Katılma Şartları Nelerdir?

Okur-yazar veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

MEB Onaylı Montaj Eğitimi Sonrası İstihdam Olanakları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sanayi alanında montaj işlerinde çalışabilirler.

Web Tasarim Doruk 2017