ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMİ NEDİR?

Amerika’da yaygın bir şekilde uygulanan OSHA standardının 1910.147 direktifi gereği firmalarda tehlikeli enerjinin kontrolü sağlanmalıdır. Bu kontrol de ancak  LOTO (EKED) çalışması ile mümkün olmaktadır.

ÇETİN AKADEMİ olarak amacımız, tüm Türkiye’ de LOTO çalışmasını yaygınlaştırmak,   bu çalışmayı kurum kültürü haline getirmektir. Özellikle elektrik bakım, mekanik bakım veya üretim departmanlarında çalışan arkadaşları eğitimle bilinçlendirerek ve daha sonra uygulama aşamasında onları da bu projeye dahil ederek tehlikeli enerji kaynaklı iş kazalarını minimuma indirmek LOTO çalışmasının hedefi olacaktır.

KİLİTLEME ETİKETLEME HİZMETLERİ NELERDİR?

 • Kilitleme-Etiketleme Danışmanlığı
 • Kilitleme-Etiketleme Eğitimi
 • Kilitleme-Etiketleme Denetimi
 • Kilitleme-Etiketleme Ürün Satışı

EKED DANIŞMANLIĞI

 • Kilitleme-Etiketleme Prosedürü’ nün incelenmesi, OSHA’ ya uygun hale getirilmesi
 • Firmaya özgü Kilitleme-Etiketleme Prosedürü yazıIması
 • Kilitleme-Etiketleme görsel talimatları hazırlama

EKED EĞİTİMİ

 • Kilitleme-Etiketleme Yetkilendirme Eğitimi’nin verilmesi
 • Görsel Kilitleme-Etiketleme Talimatı’ nın hazırlanması, eğitiminin verilmesi

EKED DENETİMİ

 • Dokümantasyon ve uygulama denetimlerinin yapılması, uygunsuzlukların giderilmesi ve yönetime raporlanması

 

EKED (LOTO) EĞİTİMİ

Süre: 1 gün

Amaç: Her katılımcı, EKED adımlarını açıklayabilecek.

İçerik:

 • EKED Sistemi nedir?
 • OSHA 1910.147 standardı nedir? Bu standart ışığında fabrikada yapılması gereken EKED uygulamaları nelerdir?
 • EKED için yapılması gerekenler nelerdir?
 • EKED prosedürü nedir?
 • EKED Görsel Saha Talimatı nasıl hazırlanır?
 • EKED ürünleri hakkında uygulamalı olarak bilgi verme.

Kimler katılmalı?: EKED sistemini uygulayacak tüm personel.

 

Web Tasarim Doruk 2017