EĞİTİM PROGRAMININ AMACI

Eğitim programının genel amacı; işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere, mesleki becerilerini işyerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini kazandırmaktır.

 

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

İşyeri hekimliği programlarına katılmak isteyen adaylar; tıp fakültesi mezunu olmalıdır.

 

BAŞVURU EVRAKLARI

  • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi işyeri hekimliği eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı.
  • Adayın Tip Fakültesi mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi.
  • Kimlik Forokopisi

 

EĞİTİM

Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

SINAV

  • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları ÖSYM tarafından yapılır veya yaptırılır.
  • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday 3 yıl içerisinde takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
  • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır

Web Tasarim Doruk 2017