Çetin Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak 2013 yılında kurulduk.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

– Tüm mühendisler,tüm mimarlık fakültesi ve teknik öğretmen fakültelerden mezunlar
– Fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri veya
– İş sağlığı ve güvenliği programı mezunları,

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adaylaran istenen evraklar;

– Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı
– Adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen
görev yaptığını gösteren belge.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi ve Sınavlar Ne Şekilde Yapılır ?

Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz.

Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

Sınavlar

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday 3 yıl İçerisinde takip eden sınavlardan birine daha katılabilir.
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Web Tasarim Doruk 2017