EĞİTİM PROGRAMININ AMACI

Bu programın amacı; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin iş güvenliği uzmanlığı gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte kişilerin yetişmesini sağlamaktır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar;

 • mühendislik, mimarlık, teknik öğretmen, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden, iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olmuş olup 3 sene fiili olarak iş güvenliği uzmanlığı yapmış kişiler olmalıdır.

 

BAŞVURU EVRAKLARI

 • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı
 • Adayın diploma veya mezuniyet belgesi
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler
  • Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma tarafından, bu kişi adına yapılan prim ödemesine ilişkin belge.
  • İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,
  • Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı,
  • Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak imzasının bulunduğu kurul karar defteri, eğitim tutanakları, risk değerlendirme çalışmaları, acil durum planları gibi ispata yönelik belge ve dokümanlar.
   Bu belgeler, eğitim kurumu sorumlu müdürü tarafından incelenecek ve tarafından “Aslı Gibidir” onayı yapılması halinde asıl suret olarak değerlendirilecektir.
 • C kimlik numarası yazılı beyanı.

 

EĞİTİM

Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur.
Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz.
Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

SINAV

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları ÖSYM tarafından yapılır.
Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday 3 yıl içerisinde takip eden sınavlardan birine daha katılabilir.
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Web Tasarim Doruk 2017