T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09 Nisan 2018 tarihinden itibaren, Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimleri konusunda Çetin Akademi Eğitim Kurumu olarak yetki belgemizi almış bulunmaktayız.

REACH tüzüğüne uyum sürecinde; 23 Haziran 2017 tarihinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete ’de ‘’Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)’’ yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte;

Türkiye ’de üretilen veya ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Güvenlik Bilgi Formlarına (GBF) ek olarak Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) ve Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) dokümanları hazırlanacaktır. Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Güvenlik Raporları ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri; Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından yapılması gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almanız için hizmetlerimiz kısmından Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimi kısmından bakınız.

 

 

 

Web Tasarim Doruk 2017